PHOTOSAGRERA 

L´entitat fotogràfica de La Sagrera 


CLICA DAMUNT LA IMATGE SUPERIOR (CUCUNVER) PER A REALITZAR LA TEVA SOL·LICITUD


 

Aquesta plataforma ens permet que puguis sol·licitar l'alta com a soci/a, i una vegada acceptada per l'Entitat,
per la mateixa plataforma amb el teu correu i clau personal podràs accedir i modificar les teves dades personals,
accedir i inscriure't a tots els esdeveniments o sessions fotogràfiques que organitzi l'entitat.

La versió d'aquesta plataforma de gestió no està acabada per al seu ús amb telèfons mòbils
pel que es recomana, de moment, l'ús des d'un ordinador.

 Estem en procés d'adaptació de l'aplicació a la nostra entitat.
si tens problemes per a inscriure't contacta amb nosaltres a través del mail 
info@photosagrera.cat  o el telèfon 639.374.283.    Gràcies 

 

Aportació anual soci PhotoSagrera 30 €

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero titularidad de Associació Photosagrera, con la finalidad de gestionar la información que la asociación genera relacionado con la actividad propia de la misma. En cualquier momento, el titular podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en la forma legalmente prevista, dirigiéndose a Associació Photosagrera, Martí Molins, 29 08027 de Barcelona o bien a través del correo electrónico info@photosagrera.cat (Ref. Datos Personales).

En compliment del que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals facilitades s'incorporaran a un fitxer titularitat de Associació Photosagrera, amb la finalitat de gestionar la informació que l'associació genera relacionat amb l'activitat pròpia de la mateixa. En qualsevol moment, el titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, en la forma legalment prevista, dirigint-se a Associació Photosagrera, Martí Molins, 29 08027 de Barcelona o bé a través del correu electrònic info@photosagrera.cat ( Ref. Dades Personals).