PHOTOSAGRERA 

L´entitat fotogràfica de La Sagrera 

ENLACE FOTOS PRESENTADAS



La Junta Directiva, en facultat de les seves atribucions organitzatives, decideix la constitució del premi FOTO NADAL amb les següents NORMES:

PARTICIPANTS: Socis Photosagrera AMB EXCEPCIÓ dels cinc premiats del SOCIAL de la temporada anterior. Els finalistes mensuals PODEN participar.
OBRES: Màxim 3 obres no presentades en altres concurs socials ni FCF.
TEMA: Lliure

FORMAT: Lliure
TÈCNICA: Lliure

MIDA DELS ARXIUS: En format JPG a 1920 píxels de llarg si el format és horitzontal o 1080 píxels d'alt si el format és vertical i resolució de 150 ppp.
NOM DE FOTOS: Serà el nom de l'autor + nombre de foto 1,2 o 3, exemple

JUAN_PEREZ_1.jpg, MARIA_LOPEZ_3.jpg.

ENVIAMENT ARXIUS: Enllaç directe des de la nostra web, l'1 a 30 octubre de el 2019.

TERMINI D'ADMISSIÓ: Fins a les 23:59 hores del dia 30 de octubre.

PARTICIPACIÓ: Gratuïta.

EXPOSICIÓ: Al web www.photosagrera.cat i exposició format paper de les fotos guanyadores i seleccionades. Els costos d'impressió aniran a càrrec de Photosagrera.

EL FALLO: Serà públic.
EL JURAT:
Estarà format per fotògrafs / es del cos de jurats de la FCF.
ENTREGA DE PREMIS: En el sopar de Nadal (data per confirmar 13 de desembre).
NOTA:
- Les fotografies han d'estar realitzades pel soci / a participant.
- Cada concursant només podrà optar a un premi.
- Photosagrera, es reserva el dret de reproducció, per qualsevol mitjà, de les obres que cregui oportunes citant el nom de l'autor, sense cap tipus de benefici econòmic.
- Pel fet de participar, els autors reconeixen tenir els drets d'autor i els drets d'imatge. L'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació o d'utilització de les obres.
- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.
- Qualsevol imprevist, serà resolt per la Comissió Foto.
- La decisió del jurat serà inapel·lable.
PREMIS:
1r premi: Medalla daurada de la FCF.
2n premi: Medalla platejada de la FCF.
3r premi: Medalla bronzada de la FCF.

La Junta Directiva.