PHOTOSAGRERA 

L´entitat fotogràfica de La Sagrera 

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 

Històric de comptes anuals.


MAIG 2018
PRESENTACIÓ ASAMBLEA.pdf (558.04KB)
MAIG 2018
PRESENTACIÓ ASAMBLEA.pdf (558.04KB)

 

 

MAIG 2018
RESUMEN 2017.pdf (45.74KB)
MAIG 2018
RESUMEN 2017.pdf (45.74KB)
resumen 2016.pdf (191.83KB)
resumen 2016.pdf (191.83KB)


Històric de comptes anuals.
OTROS DATOS a 31/12/2019


Socios/as

71

Mujeres

24%

Hombres

76%

Residentes en la Sagrera

56%

Otros barrios

38%

Otras poblaciones

  6%